Lista osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu

Data dodania: 2014-07-03

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu dostępna jest w budynku szkoły i na drzwiach wejściowych do budynku.

Warunkiem przyjęcia osób zakwalifikowanych jest dostarczenie do dnia 4 lipca do godz. 16.00 oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty.

Osoby, których nazwiska są na liście osób niezakwalifikowanych proszone są o zabranie dokumentów i dostarczenie ich do gimnazjum wskazanego na liście osób niezakwalifikowanych.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum- 7 lipca 2014r., godz. 12.00.