Uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum przez uczniów klas III

Data dodania: 2014-06-26

Kolejny rocznik absolwentów Gimnazjum nr 60 opuścił mury szkoły! W piątek 27 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste pożegnanie. Nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas 2. Przemówienie wygłosiła pani dyrektor Ewa Krawczyk, uczniów pożegnały również przewodnicząca Rady Rodziców i przedstawicielka klas drugich. Na forum społeczności szkolnej zostali wyróżnieni uczniowie, którzy zdobyli świadectwo z czerwonym paskiem, a także laureaci olimpiad i konkursów przedmiotowych, jak również zwycięzcy w zawodach sportowych czy uczniowie wyróżnieni za wzorową frekwencję bądź pracę w Samorządzie Uczniowskim Gimnazjum nr 60 lub w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Ważnym momentem uroczystości stały się podziękowania na ręce tych wszystkich rodziców, którzy swoją pomocą wspierali społeczność szkolną.

W imieniu absolwentów przemówiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Ewelina Dzięgielewska, dziękując dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży.
Miłym akcentem części artystycznej stały się podziękowania dla poszczególnych wychowawców w formie filmów zrealizowanych przez uczniów. Spowodowały one wspomnienia, salwy śmiechu, ale i momenty wzruszenia.

tekst R. Baranowska
zdjęcia E. Tarabasz