Dzień projektów gimnazjalnych

Data dodania: 2014-06-04


Za nami kolejne już publiczne prezentacje projektów edukacyjnych przygotowane przez uczniów klas drugich naszego gimnazjum. Odbyły się one 30 maja w piątek na 4 godzinie lekcyjnej.
Poszczególne grupy zaprezentowały projekty w następujących blokach tematycznych:
- projekty językowe,
- projekty humanistyczne,
- projekty przedmiotów ścisłych,
- projekty z wychowania fizycznego,
- projekt ,,Podróż w kosmos.”
Efekty pracy młodzieży były godne podziwu. Zdobytą wiedzę uczniowie przedstawili w różnych formach. Były to prezentacje multimedialne, filmy, plakaty, albumy, wystawy, wyniki sondaży, występy taneczne itp. Dowiedzieliśmy się, np: jak wyglądają jarmarki Bożonarodzeniowe w Europie i na świecie, że mieszkańcy Poznania są bardzo dumni ze swojej gwary, jaki jest gimnazjalista ,,Sześćdziesiątki”( szczegółowy wykaz tematów w zakładce ,,Projekty edukacyjne” na stronie szkoły). Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie wśród publiczności- uczniów klas pierwszych. To oni za rok staną przed wyborem projektu edukacyjnego, w którego realizacji wezmą udział.

Praca nad wszystkimi projektami została oceniona nie tylko przez publiczność, ale też przez opiekunów projektów i stanie się podstawą zapisu na świadectwie szkolnym. Na podkreślenie zasługuje estetyka wielu zaprezentowanych prac i zaangażowanie uczestników zespołów projektowych.

Podsumowując ten dzień, przytoczyć należy opinię jednej z uczennic klas drugich, która powiedziała, że dzięki metodzie projektowej nie tylko pogłębiła swoją wiedzę na temat, ale przede wszystkim nauczyła się zasad współpracy w grupie, odpowiedzialności i sumienności w realizacji przydzielonego zadania.

Do zobaczenia za rok!


Oprac. Koordynator projektów
Zdjęcia E. Tarabasz