Egzamin gimnazjalny klas trzecich

Data dodania: 2014-04-26

W dniach 23 – 25.04.2014 gimnazjaliści w całym kraju zdawali egzaminy z historii i wiedzy
o społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu!

Zobaczcie, jak przebiegały egzaminy w Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu.


Opracowanie i zdjęcia: p. Ewa Tarabasz


Poniżej zamieszczone są arkusze testów egzaminu gimnazjalnego 2014:
Arkusze egzaminu gimnazjalnego