Nagrody Prezydenta Miasta Poznania

Data dodania: 2013-10-16

W dniu 14 października 2013 z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania na Placu Kolegiackim odbyła się Uroczystość Wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Poznania.

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania przyznawane są nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej, a w szczególności za:
1. zdobycie przez uczniów prowadzonych przez nauczyciela tytułu laureata olimpiad przedmiotowych i konkursów,
2. innowacje pedagogiczne – pomysły, opracowanie i wprowadzenie,
3. organizację konkursów międzyszkolnych i szkolnych,
4. szczególne osiągnięcia w pracy z uczniem trudnym,
5. prace na rzecz całej społeczności szkolnej i pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Miasta Poznania przyznał nagrody także nauczycielom Gimnazjum nr 60:
Pani Zofii Baniewskiej, wicedyrektorowi szkoły
oraz
Pani Ewie Tarabasz, nauczycielce języka niemieckiego.

Obu Paniom serdecznie gratulujemy.