Konkurs ortograficzny ,,Mistrz Ortografii Gimnazjum nr 60’’

Data dodania: 2013-10-03

1.Organizator konkursu
Organizatorem dyktanda są nauczyciele poloniści Gimnazjum nr 60 im. Cyryla
Ratajskiego w Poznaniu.
2.Cele konkursu:
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
- promowanie umiejętności w zakresie zasad ortograficznych języka polskiego,
- doskonalenie poprawności pisowni w języku ojczystym
- wyłonienie Mistrza Ortografii naszego gimnazjum.
3. Uczestnicy konkursu
Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-III i ma charakter obowiązkowy.
4. Przebieg konkursu
Szkolny konkurs ortograficzny odbędzie się w dwóch etapach. Każdy z nich będzie miał formę dyktanda, w którym wezmą udział wszystkie klasy. Do etapu drugiego przejdzie dwoje uczniów z najlepszym wynikiem w każdej z klas. Podczas konkursu nie można korzystać z żadnych pomocy: słowników, Internetu, urządzeń elektronicznych. Zadania należy wykonywać starannie, pismo powinno być czytelne. Wyrazy zapisane nieczytelnie lub niejednoznacznie będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego
5. Ocena prac
Prace uczniów będą oceniać nauczyciele poloniści naszej szkoły.
6. Nagrody
Uczniowie, którzy przejdą do II etapu konkursu, otrzymają oceny bardzo dobre z języka polskiego. Autorzy Trzech najlepszych prac na II etapie uzyskają oceny celujące.