Dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Data dodania: 2013-10-01

Dyrektor Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu informuje, że zasady i możliwe sposoby dostosowania warunków i form
egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są wymienione w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w sprawie sposobu dostosowania warunków
i form przeprowadzania w roku szkolnym
2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
, opublikowanym
na
stronie internetowej CKE.
Więcej informacji u pedagoga szkolnego p. Doroty Frąckowiak.
Komunikat do pobrania tutaj.