„ CZYTAM I ZNAM LEKTURY SZKOLNE ”

Data dodania: 2013-09-25

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO W GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

„ CZYTAM I ZNAM LEKTURY SZKOLNE ”
Wyniki klas zostaną włączone do rywalizacji o tytuł SUPERKLASA
i przekazane opiekunom samorządu szkolnego


I. Organizator: Biblioteka szkolna Gimnazjum nr 60 w Poznaniu
II. Osoba odpowiedzialnap. Wioletta Nyczka.
III. Termin konkursu: - koniec I semestru,
- koniec II semestru.

IV. Adresaci konkursu: obowiązkowo wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich.
V. Cele konkursu.
• Mobilizowanie uczniów do czytania lektur.
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• Poszerzanie zasobu słownictwa.
• Propagowanie kultury czytelniczej.
• Popularyzacja lektur szkolnych.
• Rozbudzanie pasji czytelniczych.
• Rywalizacja klas
VI. Zasady konkursu czytelniczego.
• W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I, II, III
• Sprawdzenie znajomości treści lektur odbędzie się na godzinach wychowawczych w formie testu
• Wyniki całej klasy zostaną proporcjonalnie przeliczone na punkty i włączone do rywalizacji klas o tytuł SUPERKLASY.
VII. Wykaz lektur do przeczytania:


KLASA PIERWSZA

• A. Bahdaj „ Telemach w dżinsach” (październik)
• M. Musierowicz „ Opium w rosole” (listopad)
• A. Fredro „ Zemsta” (grudzień) >>lektura dostępna on-linelektura dostępna on-linelektura dostępna on-linelektura dostępna on-linelektura dostępna on-linelektura dostępna on-line
• E. Hemingway „ Stary człowiek i morze” (luty)
• Molier „ Skąpiec” (marzec) >>lektura dostępna on-linelektura dostępna on-line