Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015

Data dodania: 2014-08-29

Dla a uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 odbędą się następujące konkursy:
- Wojewódzki Konkurs Fizyczny - etap szkolny 16.10.2014r. (czwartek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Chemiczny - etap szkolny 17.10.2014r. (piątek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Historyczny - etap szkolny 24.10.2014r. (piątek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny 06.11.2014r. (czwartek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Geograficzny - etap szkolny 07.11.2014r. (piątek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - etap szkolny 13.11.2014r. (czwartek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap szkolny 14.11.2014r. (czwartek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Biologiczny - etap szkolny 21.11.2014r. (czwartek) - regulamin konkursu
- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - etap szkolny 27.11.2014r. (czwartek) - regulamin konkursu


Konkursy składają się z 3 etapów:
a) szkolnego,
b) rejonowego,
c) wojewódzkiego;

Na każdym etapie konkursu uczeń może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 37 punktów.
Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 40 punktów.
Laureatem Konkursu Wojewódzkiego zostaje uczestnik finału, który otrzyma minimum 42 punkty.

Laureaci konkursów przedmiotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są:

- zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku,

- otrzymują najwyższą ocenę z danego przedmiotu,

- przyjmowani są do wybranej szkoły wyższego stopnia, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.

Zgłoszenia do konkursów przyjmują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Rodzice uczniów biorących udział w konkursie przedmiotowym muszą złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów.