Wykaz lektur do przeczytania w roku szkolnym 2013/2014:

Data dodania: 2014-08-31, Data wydarzenia: 2013-09-01

KLASA PIERWSZA
• A. Bahdaj „ Telemach w dżinsach” (październik)
• M. Musierowicz „ Opium w rosole” (listopad)
• A. Fredro „ Zemsta” (grudzień) - lektura dostępna on-line
• A. Mickiewicz „ Dziady cz. II” (styczeń) - lektura dostępna on-line
• W. Szekspir „ Romeo i Julia” (luty) - lektura dostępna on-line
• Saint Exupery ,, Mały Książę” (marzec) - lektura dostępna on-line

KLASA DRUGA
• H. Sienkiewicz „ Quo vadis” ( początek października) - lektura dostępna on-line
• A. Christie „ Dwanaście prac Herkulesa” (listopad)
• A. Kamiński „Kamienie na szaniec” (grudzień) - lektura dostępna on-line
• E. Hemingway „ Stary człowiek i morze” (luty)
• Molier „ Skąpiec” (marzec) - lektura dostępna on-line

KLASA TRZECIA
• A. Mickiewicz ,, Reduta Ordona” (październik)
• Gustaw Herling- Grudziński ,, Pierścień” (październik)
• J. Słowacki ,, Balladyna” (październik) - lektura dostępna on-line
• S. Mrożek ,, Szuler” (listopad)
• E. E. Schmitt ,, Oskar i pani Róża” (listopad)
• S. Lem ,, Dzienniki gwiazdowe” (grudzień)
• A. Sapkowski ,, Miecz przeznaczenia” (styczeń)
• E. Nowak ,, Bardzo biała wrona” (marzec)