Konkurs czytelniczy pod hasłem „CZYTAM I ZNAM LEKTURY SZKOLNE”

Data dodania: 2014-09-04


W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczy pod hasłem ,,Czytam i znam lektury szkolne”. Regulamin konkursu poniżej.

Wioletta Nyczka


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO W GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

„CZYTAM I ZNAM LEKTURY SZKOLNE”
Wyniki klas zostaną włączone do rywalizacji o tytuł SUPERKLASY
i przekazane opiekunom samorządu szkolnego

I. Organizator: Biblioteka szkolna Gimnazjum nr 60 w Poznaniu.

II. Osoba odpowiedzialna: p. Wioletta Nyczka.

III. Termin konkursu:
- koniec I semestru,
- koniec II semestru.

IV. Adresaci konkursu: obowiązkowo wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich.

V. Cele konkursu.
• Mobilizowanie uczniów do czytania lektur.
• Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
• Poszerzanie zasobu słownictwa.
• Propagowanie kultury czytelniczej.
• Popularyzacja lektur szkolnych.
• Rozbudzanie pasji czytelniczych.
• Rywalizacja klas
.
VI. Zasady konkursu czytelniczego.
• W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas I, II, III.
• Sprawdzenie znajomości treści lektur odbędzie się na godzinach wychowawczych w formie testu.
• Wyniki całej klasy zostaną proporcjonalnie przeliczone na punkty i włączone do rywalizacji klas o tytuł SUPERKLASY.

VII. Wykaz lektur do przeczytania:

KLASA PIERWSZA

• Saint Exupery ,, Mały Książę” (październik)
• A. Bahdaj „ Telemach w dżinsach” (listopad)
• M. Musierowicz „ Opium w rosole” (grudzień)
• J. Słowacki ,, Balladyna” (luty)
• A. Mickiewicz „ Dziady cz. II” (kwiecień)

KLASA DRUGA

• H. Sienkiewicz „ Krzyżacy” ( początek października)
• A. Christie „ Dwanaście prac Herkulesa” (listopad)
• A. Kamiński „Kamienie na szaniec” (grudzień)
• E. Hemingway „ Stary człowiek i morze” (luty)
• Molier „ Skąpiec” (marzec)

KLASA TRZECIA

• A. Mickiewicz ,, Reduta Ordona” (październik)
• Gustaw Herling- Grudziński ,, Pierścień” (październik)
• J. Słowacki ,, Balladyna” (październik)
• S. Mrożek ,, Szuler” (listopad)
• E. E. Schmitt ,, Oskar i pani Róża” (listopad)
• S. Lem ,, Dzienniki gwiazdowe” (grudzień)
• A. Sapkowski ,, Miecz przeznaczenia” (styczeń)
• E. Nowak ,, Bardzo biała wrona” (marzec)
• oraz lektury z klasy I i II