Dodatkowe dni wolne

Data dodania: 2014-09-26


Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015, wyznaczone przez Dyrektora Gimnazjum nr 60 na podstawie Rozp.MEN z dnia 5 października 2010 roku: