Uwaga! Konkursy plastyczne!

Data dodania: 2014-10-02


Nauczyciel plastyki, pani Nina Rachel, zaprasza uczniów naszego Gimnazjum do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych:

1. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Barwy niepodległości” VIII edycja – z okazji 100 rocznicy powstania Legionow Polskich.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

Tematyka prac: niepodległościowa - prace nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości, legionowa - kompozycje plastyczne dotyczące Legionów Polskich,
kompozycje plastyczne inspirowane życiem i twórczością patrona MDK w Świdnicy, Mieczysława Kozara- Słobudzkiego.


Format prac: A4 lub A3

Technika wykonania pracy: dowolna malarska, rysunkowa lub graficzna. Dopuszczalne techniki mieszane i kolaż.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi i bibułą, zwiniętych w rulon!

Termin oddania pracy: 22 października 2014 (do p. Rachel, sala 205);

2. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Barwy jesieni”.

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim

Tematyka prac: barwy jesieni.

Format prac: A3

Technika wykonania pracy: dowolna malarska, rysunkowa lub graficzna, techniki mieszane i kolaż.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi i bibułą, zwiniętych w rulon!

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Termin oddania pracy: 29 października 2014 (do p. Rachel, sala 205)