Kolejny konkurs plastyczny pn. Inspirowane poezją

Data dodania: 2014-10-15, Data wydarzenia: 2014-11-05


Uwaga! Kolejny konkurs plastyczny dla wszystkich uczniów „60” pn. „Inspirowane poezją”.

Przedmiotem X Konkursu Plastycznego „Inspirowane poezją” jest wykonanie ilustracji do wiersza ulubionego poety polskiego.

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.

Format prac: jednostronny, arkusz A3 (29,7 cm x 42 cm).

Technika wykonania pracy: dowolna technika plastyczna.

Do prac należy dołączyć utwór poetycki, który był inspiracją pracy plastycznej, drukowany w dwóch egzemplarzach!

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac wyklejonych materiałami sypkimi i bibułą, zwiniętych w rulon! Autorem pracy może być tylko jedna osoba, do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

Termin oddania pracy: 5 listopada 2014 roku (do p. Rachel, sala 205).