Wykorzystaj swoje zdolności aktorskie w szlachetnym celu!!!

Data dodania: 2014-10-25, Data wydarzenia: 2014-10-27

Zapraszam uczniów do udziału w zajęciach teatralnych. Przygotowujemy jasełka dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Bukowskiej.

Próba w poniedziałek 27 X 2014 r. w sali 202 od 14.05 do 15.00 (pierwsze czytanie - próba stolikowa, przydział ról, dobór muzyki, kostiumów).

Potrzebni są aktorzy, ale także uczniowie uzdolnieni plastycznie oraz do obsługo sprzętu.

Zapraszam na zajęcia!

Renata Baranowska