Konkurs Krasomówczy-finał wojewódzki!

Data dodania: 2014-10-27, Data wydarzenia: 2014-10-25

Udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej już za nami! Dwoje uczniów naszego gimnazjum pokonało ogromną tremę, wygłaszając swoje teksty w sobotę 25 X 2014 r. przed komisją konkursową, oceniającą nie tylko treść wystąpień, pomysłowość, ale także dykcję. Kinga z klasy 1c oraz Wojtek z 3a musieli przez 5 minut opowiadać na temat przez siebie wybrany, a były to teksty o Kórniku i Białej Damie oraz o schronie przeciwatomowym z lat 50-ych dla prezydenta Poznania i jego najbliższych współpracowników.

R. Baranowska