Konkurs plastyczny dla młodzieży!

Data dodania: 2014-11-06, Data wydarzenia: 2014-11-14


Zapraszam uczniów naszego Gimnazjum do udziału w Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży: pt. „Finlandia i jej Elfy, czyli pomocnicy Świętego Mikołaja”.

Organizator: Konsulat Honorowy Finlandii.

Tematyka prac: Temat prac ma być związany z Finlandią i Elfami Świętego Mikołaja od baśni do fantasy.

Format prac: A3 lub A4 (papier typu brystol lub blok techniczny), a prace komputerowe mogą być tylko przedstawione w formie elektronicznej.

Technika wykonania pracy: Prace powinny być wykonane w dowolnych technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, grafika i grafika komputerowa (wskazane wykorzystanie kilku technik plastycznych) itp.

WARUNKI:

Zgłoszenie do konkursu - formularz na stronie Konsulatu www.finlandia-konsulat.pl.

Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac złożona na pół lub zwiniętych w rulon!

Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

Termin oddania pracy: 14 listopada 2014 r. (do p. Rachel, sala 205).

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

Nina Rachel