Zapraszam uczniów naszego Gimnazjum do udziału w Konkursie Plastycznym dla dzieci i młodzieży: pt. Magia roślin – drzewo.

Data dodania: 2014-11-26, Data wydarzenia: 2014-12-19


Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław Śródmieście

Tematyka prac: Tematem konkursu jest drzewo:

Drzewo od zawsze towarzyszy człowiekowi w rozwoju. Od zawsze obecne, przewijające się przez kolejne epoki przyjmowało symboliczne znaczenia. Drzewo jest symbolem drabiny do nieba-kolumny niebiańskiej: jako połączenie podziemnych sił (korzenie) i niebiańskich sfer kosmicznych (korona) z życiem na ziemi (pień). Drzewo to symbol długowieczności ( sekwoja kalifornijska żyje 5 tysięcy lat, eukaliptusy, dęby, baobaby tysiąc lat),wielkości, boskości, królewskości (kult drzew w wielu religiach: jesion w Skandynawii, wierzby w Chinach, granatowiec i figa u Izraelitów i Hindusów itp.). Drzewo to symbol azylu, schronienia, stałości. Jest siedzibą elfów, duchów, chochlików, krasnoludków ale również domem dla ptaków, wiewiórek, korników i innych stworzeń. Drzewo jest symbolem wiecznego odradzania się, gdy zrzuca liście, (umiera częściowo), po śnie zimowym budzi się do życia wypuszczając nowe pąki, by znowu po zakwitnięciu wydać owoce. Drzewa wrastają z czasem coraz głębiej w ziemię i wyrastają coraz wyżej ku niebu. Drzewo Życia i Drzewo Prawdy rosły u bram babilońskiego nieba. W biblijnym Raju rosły: drzewo wiadomości dobra i zła oraz drzewo życia (owoce dawały nieśmiertelność). Drzewa strzeżone były przez potwory: smoki, węże, lwy, jelenie czy jednorożce. Mnogość symbolicznych znaczeń drzewa obecnych we wszystkich sferach życia człowieka jest tu niemożliwa do przytoczenia. Zachęcamy do zagłębienia się w temat i przetworzenia własnych myśli w niepowtarzalne prace plastyczne.

Format prac: Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne. Format prac nie większy niż A3, rzeźba – nie przekraczający 50x30x30cm.

Technika wykonania pracy: Technika wykonania prac: fotografia (format A4), rysunek, grafika komputerowa (format A4), rzeźba, malarstwo, techniki własne, relief (np.: szkło, ceramika, drewno, tektura, drut).

WARUNKI:

1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac złożona na pół lub zwiniętych w rulon!

2. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych(zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Termin oddania pracy: 19 grudnia 2014 r. (do p. Rachel, sala 205).

Życzę radości tworzenia i sukcesów artystycznych!

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

p. Nina Rachel