My na debacie oksfordzkiej!!!

Data dodania: 2014-11-26, Data wydarzenia: 2014-11-24

Wszystko zaczęło się od udziału pań Iwony Kuśnierz i Renaty Baranowskiej w warsztatach na temat debatowania. Przedłużeniem tych zajęć stał się udział uczniów klasy 1B w spotkaniu w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Gimnazjaliści mieli możliwość przygotować zasób potrzebnych słów, a następnie wziąć udział w debacie.

Planujemy następne warsztaty oraz spotkanie ze specjalistami, a także debatę w naszej szkole. Iwona Kuśnierz, R. Baranowska,
Galeria