Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotów Ścisłych "Sowa Matematyczna"

Data dodania: 2014-11-27, Data wydarzenia: 2014-12-09


"Sowa Matematyczna" to konkurs, który jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich, od klasy trzeciej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach, technikach czy szkołach zawodowych. Główną ideą konkursu jest przygotowanie uczniów do egzaminów kończących poszczególne etapy nauki (sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej, egzamin gimnazjalny oraz maturalny).

Olimpiada na etapie gimnazjum rozgrywana jest w 3 kategoriach:

Tales - klasy 1 i 2 gimnazjów
Archimedes - klasy 3 gimnazjów, 1 liceów i techników, 1, 2, 3 zasadniczych szkół zawodowych
Szybka Sowa - rozszerzenie konkursu o dodatkowy etap dla uczestników kategorii Archimedes i Euklides

Konkurs jest w formie testu, który uczniowie rozwiązują przez Internet (istnieje możliwość wyboru wersji drukowanej).
Na rozwiązanie zadań uczestnicy mają 60 minut. Opłata wpisowa za udział w konkursie pokrywana jest przez uczniów i wynosi 7zł 50gr za osobę.

I etap - 9 grudnia 2014r.

We wszystkich kategoriach (nie dotyczy szybkiej sowy) testy składają się z 30 zadań zamkniętych. Każde pytanie punktowane jest od 1 do 3 punktów w zależności od stopnia trudności. Uczniowie mogą wybrać tylko jedną poprawną odpowiedź spośród pięciu podanych. W przypadku gdy uczestnik nie zaznaczy żadnej odpowiedzi lub zaznaczy odpowiedź błędną- nie otrzymuje żadnego punktu. Pierwszy etap rozwiązywany jest przez uczniów we wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach. Dana grupa nanosi odpowiedzi na jedną wspólną kartę odpowiedzi lub rozwiązuje test przy użyciu jednego komputera.

II etap
Do drugiego etapu konkursu zostaną zakwalifikowani uczniowie drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie. W II etapie uczniowie nie rozwiązują już zadań w grupach - każdy odpowiada za swoją pracę indywidualnie. Uczestnicy otrzymują do rozwiązania 6 zadań otwartych. Za każde z nich uczeń może otrzymać od 0 do 5 punktów.

W czasie trwania konkursu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych!
(kalkulatora, internetu oraz innych form, które mogą pomóc w rozwiązywaniu egzaminu)

Szybka Sowa

Etap pierwszy

Olimpiada odbywa się w formie testu przez stronę internetową lub w wersji drukowanej.
Rozwiązywana jest przez uczniów we wcześniej ustalonych czteroosobowych drużynach (tych samych, w których uczniowie rozwiązują konkurs w kategorii Archimedes lub Euklides).
Test składa się z 15 zadań zamkniętych. W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zadania w zdecydowanej większości nastawione są na umiejętności logicznego myślenia.
Na rozwiązanie testu uczniowie mają maksymalnie 45 minut.
W przypadku gdy kilka drużyn osiągnie równie wysokie wyniki o kwalifikacji do drugiego etapu decyduje krótszy czas rozwiązywania.

Etap drugi

Spośród wszystkich zespołów udział w drugiej części konkursu biorą uczniowie drużyn, które zdobyły najwyższą liczbę punktów w pierwszym etapie (co najmniej 10% drużyn, które uzyskały najlepsze wyniki).
W tym etapie uczniowie nie rozwiązują zadań w grupach - każdy uczestnik rozwiązuje je samodzielnie.
Ponownie istnieje możliwość wyboru przeprowadzenia konkursu w formie on-line lub w wersji drukowanej.
Test składa się z 10 zadań zamkniętych o podwyższonym stopniu trudności. W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
Na rozwiązanie testu uczniowie mają maksymalnie 45 minut.
W przypadku gdy kilku uczniów osiągnie równie wysokie wyniki o zwycięstwie decyduje krótszy czas rozwiązywania.

Szkolny koordynator konkursu: p. Adam Szewczyczak

Zgłoszenia 4-osobowych drużyn wraz z opłatą za udział konkursie przyjmuje p. Adam Szewczyczak lub Twój nauczyciel matematyki do 4 grudnia 2014r.