Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Data dodania: 2014-11-27, Data wydarzenia: 2015-03-19


Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Na etapie gimnazjum rozgrywany jest w dwóch kategoriach, które obejmują następujące klasy:
Kadet - klasy I i II
Junior - klasy III

Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie`res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.
Testy zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.
Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.
W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Termin konkursu: 19 marca 2015r.
Opłata za udział: 8 zł.

Szkolny koordynator konkursu: p. A. Makarewicz

Zgłoszenia uczniów wraz z opłatą za udział w konkursie przyjmuje p. A. Makarewicz lub Twój nauczyciel matematyki do 15 grudnia 2014r.