INSPIRACJE FLAMENCO - weź udział w konkursie!

Data dodania: 2015-01-02, Data wydarzenia: 2015-01-23


Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki

Tematyka prac: STWÓRZ WŁASNĄ „IMPRESJĘ" NA TEMAT WYBRANYCH KULTUR (KILKU, LUB JEDNEJ), KTÓRE MIAŁY WPŁYW
NA SZTUKĘ FLAMENCO. OCZEKUJEMY DYNAMICZNYCH PRAC, INSPIROWANYCH KULTURĄ, OBYCZAJAMI ORAZ TAŃCEM NARODÓW, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA ROZWÓJ ETNICZNEJ SZTUKI FLAMENCO. Można w niej dostrzec wpływy kultury żydowskiej, romskiej, indyjskiej, egipskiej, perskiej, hiszpańskiej, a nawet chorału gregoriańskiego.

Siła ekspresji, autentyczność skrajnych, ludzkich emocji wszechobecna we flamenco jest bliska wszystkim ludziom bez względu na pochodzenie, gdyż oprócz walorów estetycznych wyzwala silne emocje, sięgając głęboko do ludzkiej podświadomości, w której zapisane są nie tylko historie osobiste, ale również doświadczenia całych pokoleń. W ten sposób flamenco staje się sztuką uniwersalną, poruszającą ludzi różnych kultur.

Konkurs „Z pędzlem przez świat" już od kilku lat stał się atrakcją w ramach festiwalu: „Sztuka Łączy Pokolenia Inspiracje Flamenco - Przenikanie Kultur". Jest to organizowana przez MDK–Krzyki impreza międzynarodowa, która ma na celu przedstawienie wielu kultur, mających wpływ na powstanie sztuki Flamenco. W ramach Festiwalu przenikają się kultury, narodowości, inspiracje, ale nie tylko. Ideą przedsięwzięcia jest też udział w imprezie różnych pokoleń, ich wspólne projekty, wzajemne upowszechnianie szacunku wobec różnorodności. CHROŃ KULTURĘ, POZNAJ JĄ, ZILUSTRUJ PRACĄ PLASTYCZNĄ, POKAŻ JEJ BOGACTWO, DOCEŃ JEJ ODMIENNOŚĆ.

Format prac: Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne. Format prac - A3, rzeźba – nie przekraczający 50x30x30cm.

Technika wykonania pracy: dowolne techniki plastyczne!, w tym rzeźba, fotografia (format A4), ceramika i malarstwo olejne.

WARUNKI:

-nie dopuszcza się prac zbiorowych
-prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów
-organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.)
-koszt przejazdu po odbiór nagród pokrywa uczestnik
-nieodebrane w terminie nagrody przechodzą na własność organizatorów
-informacje o konkursie i jego wynikach będą również dostępne w internecie pod adresem: www.mdk-krzyki.pl

Termin oddania pracy: 26.01.2015r. (do p. Rachel, sala 205).

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE I ŻYCZĘ SUKCESÓW!

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

p. Nina Rachel