VII edycja konkursu plastycznego pt. „… ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam …”

Data dodania: 2015-01-31


Organizator: Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu

Regulamin

I

 1. Konkurs jest organizowany przez Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu
  i jest adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie Wielkopolski.
 2. Konkurs nosi tytuł: „ …ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam…”
 3. Celem konkursu jest:
  • rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni
  • inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki
  • promocja utalentowanych uczniów szkół gimnazjalnych
  • promocja Liceum Plastycznego w Poznaniu

II

 1. Podstawą udziału w konkursie, jest dostarczenie pracy w formacie A3, wykonanej w technice plastycznej:
 2. - rysunek
 3. - malarstwo
 4. - grafika
 5. - fotografia
 6. - technika mieszana (dwuwymiarowa)
 7. Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.
 8. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie dwie prace.

III

 1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora.
 2. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów.
 3. Jury powołane przez organizatora dokona podziału nagród.
 4. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w czasie Targów Edukacyjnych na terenie MTP w marcu 2015 r.
 5. Dokładny termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany na stronie internetowej Liceum Plastycznego: www.lp.poznan.pl
 6. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania.

Termin oddania pracy: 03.03.2015r. (do p. Rachel, sala 205).

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Nauczyciel plastyki i zajęć artystycznych

p. Nina Rachel
Galeria