Weź udział w konkursie na plakat reklamujący „1 MARCA - MIĘDZYNARODOWYM DNIEM OBRONY CYWILNEJ”!

Data dodania: 2015-02-09, Data wydarzenia: 2015-03-01


Organizator: ODN w Poznaniu, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta w Poznaniu.

Tematyka prac: PLAKAT REKLAMUJĄCY „1 MARCA MIĘDZYNARODOWYM DNIEM OBRONY CYWILNEJ”.

Format prac: A3 (297×420).

Technika wykonania pracy: grafika komputerowa zapisana w formacie PDF i rozszerzeniu umożliwiającym wydrukowanie w formacie A3.

WARUNKI:

-nie dopuszcza się prac zbiorowych;
-prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów;
-organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

Termin oddania pracy: 6 marca 2015 r. (do p. Rachel, sala 205).

ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Nauczyciel plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa

p. Nina Rachel