Bliskie spotkanie z dziedzictwem kulturowym i historią miasta Poznania

Data dodania: 2015-05-17, Data wydarzenia: 2015-04-28

Zaciekawiona historią naszego miasta klasa 1e, wspólne z nauczycielką języka polskiego p. Karoliną Przybylską oraz wychowawcą klasy p. Markiem Piątkiem uczestniczyła w niecodziennej, interaktywnej lekcji historii. Zajęcia odbyły się w Bramie Poznania ICHOT. Pani przewodnik w niezwykle interesujący sposób zaprezentowała uczniom historię Ostrowa Tumskiego, gdzie wznosił się najpotężniejszy gród księcia Mieszka I, pierwszego historycznego władcy Polski. Uczniowie obejrzeli interaktywną ekspozycję oraz zdobyli wiadomości o początkach polskiej państwowości. W kolejnych salach można zobaczyć, usłyszeć i poznać ponadtysiącletnie dzieje poznańskiej Wyspy. Pani przewodnik podkreśliła szczególną rolę Ostrowa Tumskiego, jaką wyspa odegrała w czasach kształtowania się państwa polskiego w kontekście europejskim. Przeszłość ukazana została tutaj przez pryzmat sukcesu, osiąganego mimo niejednokrotnie trudnych okoliczności, oraz skuteczności działania wspólnoty związanej z poznańską wyspą, wspólnoty budującej własną teraźniejszość i przyszłość.

Marek Piątek
Galeria