Próba musicalu!

Data dodania: 2015-06-08


Próba wznowienowa musicalu "Romeo i Julia" przed występem odbędzie się w poniedziałek 15 czerwca 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 201. Obecność aktorów i chóru obowiązkowa.

D. Warguła R. Baranowska