Uczniowie Gimnazjum nr 60 na wykładzie "Bryły w plasterkach" na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu

Data dodania: 2015-06-10, Data wydarzenia: 2015-06-09


W dniu 9 czerwca klasa 3A (matematyczno-informatyczna) pod opieką p. A. Szewczyczaka i p. A. Biernackiej wzięła udział w akademickim wykładzie otwartym dla młodzieży z cyklu „Po indeks z Pitagorasem” na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wykład zatytułowany „Bryły w plasterkach” poprowadziła Pani mgr Małgorzata Mikołajczyk, matematyczka, dydaktyk i popularyzator matematyki, kierownik Pracowni Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Na wykładzie zaprezentowany został trening wyobraźni geometrycznej. Była to również okazja do sprawdzenia i poszerzenia wiedzy z zakresu geometrii przestrzennej wyniesionej z lekcji matematyki w gimnazjum. Obliczane były objętości brył z wykorzystaniem różnym metod, a w efekcie wyprowadzony został wzór na objętość kuli, korzystając jedynie ze wzorów na objętość prostopadłościanu i ostrosłupa.

Adam Szewczyczak
Galeria