My na Młodej Malcie!

Data dodania: 2015-06-11


Festiwal Młoda Malta jest projektem, którego głównym celem jest wymiana międzykulturowa, przełamywanie barier, kształcenie postawy tolerancji i otwartości na inność. Uczniowie mają możliwość obejrzenia spektakli przygotowanych przez ich rówieśników ze Szkocji, Ukrainy, Mali, Niemiec i z Polski. Język teatru stwarza doskonałe możliwości do komunikacji i porozumienia międzykulturowego. Grupa uczniów naszego gimazjum miała okazję przekonać się o tym, uczestnicząc w festiwalu we wtorek 9 VI 2015 r. Bardzo spodabała się nam sztuka zaprezentowana przez grupę z Niemiec, spektakl o młodych, dla młodych, zrealizowany przez młodych.

R. Baranowska
Galeria