BEZPIECZNA WODA

Data dodania: 2015-06-18


Pod koniec roku 2014 Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło trzecią edycję akcji informacyjno-edukacyjnej "Bezpieczna Woda", która poświęcona jest bezpieczeństwu dzieci i młodzieży spędzających czas wolny nad wodą. Dlatego w maju w naszej szkole odbyła się pierwsza część teoretyczna - prelekcja, którą poprowadził pan Zbigniew Rister wice prezes WOPR oraz pan Ryszard Pawlak instruktor ratownictwa wodnego.
11 czerwca przeprowadzona została druga część praktyczna na pływalni miejskiej "Atlanis". Przed rywalizacją z ratownictwa wodnego drużyny rozwiązywały test z przeprowadzonej prelekcji. Na basenie zmierzyli się gimnazjaliści w sztafecie w pływaniu kraulem ratowniczym, holowaniem osłabionego oraz wykonali rzut rzutką ratowniczą.
W ogólnej klasyfikacji Gimnazjum 60 zajęło V miejsce na osiem startujących szkół.

Magdalena Śliwa
Galeria