Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2015/2016

Data dodania: 2015-09-04

Dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 odbędą się następujące konkursy:
- Wojewódzki Konkurs Biologiczny - etap szkolny 09.10.2015r. (piątek)
- Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego - etap szkolny 15.10.2015r. (czwartek)
- Wojewódzki Konkurs Fizyczny - etap szkolny 16.10.2015r. (piątek)
- Wojewódzki Konkurs Chemiczny - etap szkolny 21.10.2015r. (środa)
- Wojewódzki Konkurs Historyczny - etap szkolny 23.10.2015r. (piątek)
- Wojewódzki Konkurs Matematyczny - etap szkolny 28.10.2015r. (środa)
- Wojewódzki Konkurs Geograficzny - etap szkolny 29.10.2015r. (czwartek)
- Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej CEO - etap szkolny 03.11.2015r. (wtorek)
- Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego - etap szkolny 04.11.2015r. (środa)
- Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego - etap szkolny 05.11.2015r. (czwartek)

Poniżej do pobrania regulaminy poszczególnych konkursów.

Konkursy składają się z 3 etapów:
a) etap szkolny do 27 listopada 2015 r.
b) etap rejonowy do 6 lutego 2016 r.
c) etap wojewódzki do 18 marca 2016 r.

Laureaci konkursów przedmiotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są:

- zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku,

- otrzymują najwyższą ocenę z danego przedmiotu,

- przyjmowani są do wybranej szkoły wyższego stopnia, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.

Zgłoszenia do konkursów przyjmują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Rodzice uczniów biorących udział w konkursie przedmiotowym muszą złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów (oświadczenie do pobrania poniżej).

Do pobrania

2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Matematycznego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Języka_Polskiego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Języka_Niemieckiego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Jezyka_Angielskiego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Historycznego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Geograficznego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Fizycznego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Chemicznego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 Regulamin_Wojewódzkiego_Konkursu_Biologicznego-G-2015-2016.doc
2015-09-21 regulamin Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2015_2016.pdf
2015-09-21 oswiadczenie_rodzicow.doc