Wybory do Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego na rok szkolny 2015/2016

Data dodania: 2015-09-15
KALENDARZ WYBORCZY
14 – 18 września- Zgłaszanie kandydatów.
- Warunkiem zgłoszenia swojej kandydatury jest przygotowanie plakatu wyborczego.
- Plakat powinien zawierać imię, nazwisko, klasę oraz zdjęcie kandydata, a także krótki program wyborczy.
- Plakaty wyborcze należy dostarczyć do p. Rausa lub p. Makarewicza.
21 września, godz 13.00, sala 107Spotkanie kandydatów do SU.
14 – 28 września- Przez cały okres kampanii wyborczej można realizować filmiki wyborcze.
- Gotowe spoty wyborcze należy dostarczyć do p. Rausa lub p. Makarewicza.
23, 24, 25 września,
godz. 10.15
Kampania wyborcza na świeżym powietrzu.
28 wrześniaOgólnoszkolna debata przedwyborcza wszystkich kandydatów.
29wrześniaCisza wyborcza.
30 wrześniaWybory.