Ogólnopolski Konkurs Matrmatyczny ALFIK MATEMATYCZNY

Data dodania: 2015-10-01


Alfik Matematyczny to popularny ogólnopolski konkurs matematyczny wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.
Zadania konkursowe nie wymagają dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Konkurs ma postać testu jednokrotnego wyboru. Materiał konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.

Termin konkursu: 25 listopada 2015r.

Wyróżnienia dla uczniów biorących udział w konkursach programu Łowimy Talenty są przyznawane na 4 poziomach:
- Dyplom Laureata otrzymuje każdy nagrodzony w konkursie uczeń za najwyższe wyniki w danym konkursie. Dla Laureatów przewidziany są również nagrody rzeczowe.
- Dyplom Uznania za zdobycie bardzo dobrego wyniku w konkursie otrzyma odpowiednio uczeń, który uzyskał ponad 85% punktów w danym konkursie.
- Dyplom Uznania za zdobycie dobrego wyniku otrzyma uczeń, który przekroczy próg 80% punktów.
- Pozostali uczestnicy otrzymują Dyplom Uczestnika Konkursu.

Opłata za udział w konkursie: 8,50 zł.

Szkolny koordynator konkursu: p. A. Szewczyczak

Zgłoszenia uczniów wraz z opłatą za udział w konkursie przyjmuje p. A. Szewczyczak lub Twój nauczyciel matematyki do 3 listopada 2015r.