UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY!

Data dodania: 2015-11-10


Zapraszam do udziału w XIV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. „ANIOŁY – MUŚNIĘCIE SKRZYDEŁ” 2015 r.

Organizator: Wałbrzyski Ośrodek Kultury
Założenia i cele konkursu: Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich, którzy zechcą wykonać pracę plastyczną związaną z tematem przewodnim konkursu, którym są ANIOŁY – w szerokim rozumieniu, dotyczącym zarówno wiedzy, jak i wyobrażenia, przeczucia „anioła” jako zjawiska, niedającego się do końca wyobrazić w ludzkim rozumowaniu.
Głównym celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni, kreacji plastycznej, zachęcanie do czerpania inspiracji twórczych z klimatu Świąt Bożego Narodzenia.
Technika: Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie, w formacie A3.
Zgłoszenie do konkursu: Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa.
Termin zgłaszania prac: Pracę należy dostarczyć do 30 listopada 2015r. (poniedziałek; sala 205)
Ocena prac konkursowych: Jury powołane przez Organizatora oceni prace według następujących kryteriów:
A/ zgodność prac z tematem,
B/ samodzielne i oryginalne ujęcie tematu,
C/ poziom artystyczny prac,
D/ estetyka wykonania.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18.12.2015r., wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury pod adresem: www.wok.walbrzych.pl.

Informacje: u nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych (sala 205).

p. Nina Rachel
Galeria