„WIEM, JAK RATOWAĆ ŻYCIE!”, czyli wszystko o pierwszej pomocy.

Data dodania: 2015-11-13


„WIEM, JAK RATOWAĆ ŻYCIE!” to projekt zainicjowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, w którym udział bierze corocznie, od 2011 roku, nasze Gimnazjum. Jednocześnie program ma stanowić podstawę dla przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Także w tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w czterogodzinnych zajęciach - teoretycznych w formie wykładu, pokazu i ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez ratowników medycznych. Każdy uczeń miał możliwość podjęcia indywidualnej próby resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, nabycia umiejętności w zakresie układania poszkodowanego w wybranych pozycjach ratowniczych, opatrywania ran oraz wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Zajęcia z pewnością będą dobrym początkiem do dalszej edukacji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

p. Nina Rachel, p. Paulina Witczak, p. Krystyna Błaszczak
Galeria