UWAGA! ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY!

Data dodania: 2015-11-27, Data wydarzenia: 2015-12-06


Weź udział w KONKURSIE PLASTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY pt. „MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”!

Organizator: Galeria MM SPV Sp. z o.o.

Celem konkursu jest: Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży oraz wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę Świętego Mikołaja.

Technika: Praca powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną, na płaszczyźnie, w formacie A3 (blok techniczny). Temat prac ma być związany ze Świętym Mikołajem od baśni do fantasy.

Zgłoszenie do konkursu: Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Praca nie może być zbiorowa. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi!

Termin zgłaszania prac: Pracę należy dostarczyć do 7 grudnia 2015r. (poniedziałek; sala 205)!

Ocena prac konkursowych: Jury powołane przez Organizatora wyłoni prace, które zostaną przedstawione na wystawie konkursowej, biorąc pod uwagę umiejętności doboru tematu, jakość wykonania, oryginalność.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11.12. 2015r.; wręczenie nagród odbędzie się w dniu wizyty Świętego Mikołaja w Galerii MM tj. 13. 12. 2015r. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za 3 zwycięskie miejsca w każdej z kategorii wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja).

Informacje: u nauczyciela plastyki i zajęć artystycznych (sala 205).

p. Nina Rachel