UWAGA! KONKURS PLASTYCZNY!

Data dodania: 2016-01-16


Zapraszam do udziału w IX edycji konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych – 2016

pt. „… ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam …” Piotr Potworowski

Organizator: Liceum Plastyczne im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu; adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych na terenie Wielkopolski.

Założenia i cele konkursu: Konkurs nosi tytuł: „ …ta dziwna kraina jest niedaleko miejsca gdzie mieszkam… ”; Celem konkursu jest: rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni, inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, promocja utalentowanych uczniów szkół gimnazjalnych.

Technika: Podstawą udziału w konkursie, jest dostarczenie pracy w formacie A3, wykonanej w technice plastycznej: rysunek, malarstwo, grafika, fotografia, technika mieszana (dwuwymiarowa).

Termin zgłaszania prac: Pracę należy dostarczyć do 22 lutego 2016 r. (poniedziałek; sala 205). Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie!

Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych organizatora. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich rozpowszechniania. W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla laureatów - Jury powołane przez organizatora dokona podziału nagród. Nagrody zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w czasie Targów Edukacyjnych na terenie MTP w marcu 2015 r. Dokładny termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie podany na stronie internetowej Liceum Plastycznego: www.lp.poznan.pl

p. Nina Rachel