I miejsce w konkursie na plakat „Dopalacze niszczą życie”!

Data dodania: 2016-04-15, Data wydarzenia: 2016-04-18


Konkurs na plakat lub spot pt. „Dopalacze niszczą życie” był elementem programu edukacyjnego o tej samej nazwie, prowadzonego w Wielkopolsce od września 2015 roku przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu. Inicjatywa edukacyjna skierowana jest przede wszystkim do młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, by chronić ją przed zgubnymi skutkami jednej z najgorszych plag współczesnego społeczeństwa, jaką są dopalacze. Jednakże by walka ta była skuteczna, w programie współdziała wiele podmiotów i grup społecznych - nauczyciele, pedagodzy i psychologowie placówek oświatowych, rodzice, pracownicy służby zdrowia, a także przedstawiciele instytucji zaangażowanych w projekt. Do konkursu przystąpiło 83 uczniów z 46 szkół z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego. W naszym Gimnazjum koordynatorami działań plastycznych były p. Nina Rachel i p. Ewa Tarabasz, pod których opieką artystyczną troje uczniów zaprojektowało plakaty związane z profilaktyką antydopalaczową i bezpiecznymi zachowaniami oraz zdrowym stylem życia, wolnym od nałogów. W marcu po burzliwych obradach jury spośród 36 plakatów wybrało 3 najlepsze. Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 kwietnia br. w Multikinie 51 w Poznaniu. Z radością informujemy, iż I miejsce zdobył uczeń naszego Gimnazjum - Eryk Niedziela z klasy 3c (opiekun art. – p. N. Rachel), którego nagrodzono tabletem! Dziewczęta - Wiktoria Garus z klasy 3c (opiekun art. – p. N. Rachel) i Ewa Pelińska z klasy 2c (opiekun art. – p. E. Tarabasz), otrzymały pamiątkowe upominki. Nagrody uczniom wręczał Komendant Miejski Policji w Poznaniu insp. R. Kuster, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania p. M. Lemański oraz Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu p. P. Kurosz. Po eliminacjach powiatowych finałowe rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu wojewódzkim przewidywane jest na czerwiec br.

Gratulujemy!!!

p. N. Rachel
Galeria