Bezpieczna woda

Data dodania: 2016-05-10


                      10 maja bieżącego roku w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się prelekcja dotycząca bezpiecznego zachowania się na akwenach wodnych. Pogadanka skierowana była do młodzieży wszystkich klas.Opieerała się na programie "Bezpieczna Woda" Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kolejny już raz  przyjeliśmy prelegenta, który opowiedział i zaprezentował zasady bezpiecznego zachowania  nad wodą, w wodzie i na wodzie.

                       Ta akcja edukacyjna przeprowadzona jest w dwóch etapach. Pierwszy to pogadanka na terenie gimnazjów, część druga w formie rywalizacji na pływalni zespołów trzy osobowych reprezentujących szkołę w tym zakresie. Celem programu jest popularyzacja ratownictwa wodnego oraz promowanie zasad bezpiecznego pływani i uprawiania sportów wodnychwodnych.                             

                                                                                             Magdalena Śliwa - nauczuciel wychowania fizycznego
Galeria