Sekcje Sportowe - oceny końcoworoczne

Data dodania: 2016-05-23, Data wydarzenia: 2016-05-25


Do wszystkich uczennic i uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców drogą elektroniczną ( przez iDziennik) przesłany zostanie link, przez który wejdą na stronę, gdzie w najbliższym czasie umieszczone zostaną propozycje ocen końcoworocznych z sekcji sportowych , na które powinni uczęszczać. Jeśli do 5 czerwca rubryka pozostanie pusta prosimy ucznia, uczennicę lub rodzica jeśli uważa to za stosowne o przyjście i wraz z nauczycielem prowadzącym wyjaśnienie sprawy. Brak reakcji będzie skutkował oceną niedostateczną. Bardzo prosimy o wnikliwe i w najbliższym czasie systematyczne analizowanie podanej strony z wynikami za sekcję. Mała podpowiedź - na dole podanej strony są zakładki z klasami , trzeba wejść w odpowiednią klasę a potem poszukać odpowiedniego nazwsika i kolumny!!! Ze sporotwym pozdrowieniem ZESPÓŁ WF :)