Cyfrowa klasa z wizytą w jednej z poznańskich firm informatycznych

Data dodania: 2016-06-03, Data wydarzenia: 2016-06-02


W dniu 2 czerwca uczniowie cyfrowej klasy 1A pod opieką wychowawców odbyli wycieczkę do siedziby firmy Pearson IOKI w Poznaniu zaj­mu­ją­cej się two­rze­niem plat­form i ma­te­ria­łów e-le­ar­nin­go­wych wspie­ra­ją­cych na­ukę ję­zy­ka an­giel­skie­go. Celem wycieczki było zapoznanie z rolą i specyfiką przedsiębiorstwa, jego funkcjonowaniem, strukturą organizacyjną oraz ukazanie roli i zadań pracowników w różnych działach.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z Dyrektorem Zarządzającym, który serdecznie powitał uczniów i krótko opowiedział o działalności Pearson IOKI i zespole ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem tworzą elektroniczne produkty dla edukacji globalnej. Następnie pod opieką specjalistów z działu HR oraz Pana Dawida Woźniaka, który zaprosił nas do siedziby firmy, uczniowie poznali miejsce pracy oraz zadania pracowników w poszczególnych działach: IT, De­sign Team, Con­tent Cre­ation, Ef­fi­ca­cy and Re­se­arch, Di­gi­tal Pro­duct Sup­port oraz jed­no­stek wpie­ra­ją­cych (Ad­mi­ni­stra­tion, HR, Fi­nan­ce). Ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach poprowadzonych przez specjalistę z działu Design, w trakcie których mogli zmierzyć się z zaprojektowaniem interfejsu windy. Praca wymagała od uczniów kreatywności, współpracy w zespole i umiejętności dostosowywania produktu do zmieniających się wymagań klienta zlecającego zadanie. Po ponad dwugodzinnej wizycie wszyscy zostali nagrodzeni firmowymi gadżetami i wzięli udział w konkursie wiedzy z nagrodami.

Dziękujemy pracownikom firmy Pearson IOKI za zaproszenie i organizację przedsięwzięcia.

Adam Szewczyczak
Galeria