WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK ZAKOŃCZONA

Data dodania: 2016-06-06, Data wydarzenia: 2016-06-03


W dniach od 22 kwietnia do 22 maja 2016r. w całym kraju trwała WIELKA ZBIÓRKA KSIĄŻEK. Do akcji włączyli się również uczniowie naszego gimnazjum, ich rodziny oraz pracownicy szkoły. W bibliotece szkolnej przez cały miesiąc przybywało książek dla dzieci i młodzież. Zebraliśmy ich 180. Posegregowane zostały przekazane do magazynu centralnego na terenie INEA STADION.

Od czerwca do grudnia 2016r. wszystkie zebrane książki trafią do szpitali, domów dziecka, hospicjów czy świetlic środowiskowych w całym kraju.

Dziękuję wszystkim bardzo gorąco za udział w akcji. Szczególne podziękowania kieruję do Państwa Barbary i Pawła Pelińskich za poświęcenie swojego wolnego czasu i pomoc w akcji.

Wioletta Nyczka