Uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum przez uczniów klas trzecich

Data dodania: 2016-06-27


W piątek 24 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum przez uczniów klas trzecich, które poprowadzili Nicole Leporowska oraz Jędrzej Pawlak z klasy 3a. Przemówienia wygłosiły pani Dyrektor Ewa Krawczyk oraz pani Marta Brętkowska - przewodnicząca Rady Rodziców. Uczniów pożegnała również przedstawicielka klas drugich i pierwszych - Ewa Pelińska, uczennica z klasy 2c. W imieniu absolwentów przemówili Marta Maćkowiak i Stanisław Najdul z klasy 3d, dziękując dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży. Ważnym momentem uroczystości stały się podziękowania na ręce tych wszystkich rodziców, którzy swoją pomocą wspierali społeczność szkolną.
W tym roku szkolnym po raz pierwszy na forum społeczności szkolnej zostały wręczone „Statuetki Wzorowego Ucznia” absolwentom, którzy na zakończenie roku uzyskali średnią co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie. Statuetki wręczyła pani Dyrektor z wychowawcą, a pani Marta Brętkowska nagrody ufundowane przez Radę Rodziców Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego w Poznaniu.

Złota Statuetka Cyryla została przyznana Karolinie Mickiewicz oraz Nicole Leporowskiej z klasy 3a, które po raz trzeci zdobyły średnią co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie na zakończenie roku.

Srebrna Statuetka Cyryla została przyznana Magdalenie Szmyt z klasy 3a oraz Milenie Kaczmarek z klasy 3d, które po raz drugi zdobyły średnią co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie na zakończenie roku.

Brązowa Statuetka Cyryla została przyznana Marcie Maćkowiak z klasy 3d, która po raz pierwszy zdobyła średnią co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie na zakończenie roku.

Następnie zostali wyróżnieni uczniowie, którzy zdobyli świadectwo z czerwonym paskiem, a także laureaci konkursów przedmiotowych, jak również zwycięzcy w zawodach sportowych, czy uczniowie wyróżnieni za pracę w PCK oraz Szkolnym Klubie Wolontariatu.
Na zakończenie tej uroczystości Ewa Pelińska z klasy 2c pożegnała wszystkich piosenką Marka Grechuty pt.: "Dni, których nie znamy ..."


Tekst: p. Ewa Tarabasz
Galeria