Terminy i regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych oraz olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjum

Data dodania: 2016-09-04


Poniżej do pobrania terminarz konkursów przedmiotowych organizowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz olimpiad przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.

Laureaci konkursów przedmiotowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są:
- zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i jest to równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku,
- otrzymują najwyższą ocenę z danego przedmiotu,
- przyjmowani są do wybranej szkoły wyższego stopnia, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły.

Więcej informacji o poszczególnych konkursach oraz zgłoszenia przyjmują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Rodzice uczniów biorących udział w konkursie przedmiotowym muszą złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami poszczególnych konkursów:
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

Do pobrania

2016-09-04 Terminarz Wojewodzkich Konkursow Przedmiotowych.pdf
2016-09-04 Terminarz olimpiad dla gimnazjalistow.pdf