Uczniowie klas pierwszych w projekcie "Kibicuj bezpiecznie!"

Data dodania: 2016-09-19


Nasza „Sześćdziesiątka” już drugi raz rusza z projektem konkursowym przeznaczonym dla klas 1 „Kibicuj bezpiecznie”!
Celem projektu jest popularyzacja zasad kulturalnego i bezpiecznego kibicowania oraz propagowanie wiedzy i właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych.

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

Przeprowadzenie zajęć na terenie szkoły i INEA Stadionie oraz udział w meczu piłki nożnej (szczegółowy harmonogram zostanie ułożony zgodnie z terminarzem meczowym Ekstraklasy)
1. Spotkanie w szkole z przedstawicielem KKS Lech Poznań nt. bezpieczeństwa imprez masowych (2x45minut dla każdej klasy),

2. Spotkanie w szkołach z psychologiem (tematyka psychologii tłumu, zasad zachowania na imprezach masowych) (45 minut dla każdej klasy),

3. Spotkanie w szkołach z policjantem (tematyka bezpieczeństwa na imprezach masowych, konsekwencje naruszania norm prawnych) (1x45 minut dla każdej klasy),

Spotkanie na INEA Stadion, omówienie zasad funkcjonowania stadionu, zwiedzanie stadionu, informacja na temat przepisów i odpowiedzialności prawnej uczestników sportowej imprezy masowej,

Warsztat na temat zasad poruszania się po obiekcie sportowym w sytuacjach zagrożeń (pożar, zamieszki), zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach do których najczęściej dochodzi podczas imprezy sportowej.

Spotkanie na INEA Stadion, omówienie działań stewardów, przypomnienie zasad funkcjonowania stadionu podczas meczu, zadań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz odpowiedzialności prawnej uczestników sportowych imprez masowych (2h dla każdej klasy – w tym 1 godzina zajęć w szkole i 1 godzina zajęć praktycznych przed meczem na INEA Stadionie),

4. Udział w meczu Lecha Poznań.

5. Konkurs filmowy. W trakcie projektu uczniowie nagrywają film z poszczególnych etapów realizacji projektu. Wyłonione i nagrodzone zostaną 3 zwycięskie filmy (Filmy przygotowują zespoły maksymalnie 3 osobowe).

6. Turniej wiedzy. 2 etapy – etap szkolny (wszyscy uczniowie) oraz finał w UM – zwycięzcy z poszczególnych klas. Pytania z tematyki projektu.

7. Ewaluacja projektu – wstępna i końcowa.

8. Zakończenie projektu – grudzień 2015

W projekt zaangażowani są przedstawiciele następujących instytucji:
1. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania
2. KKS Lech Poznań S.A.
3. Komenda Miejska Policji w Poznaniu
4. Ratownicy z Ochotniczych Straży Pożarnych


Działania dotyczące bezpieczeństwa, wiedza oraz umiejętności jakie wyniosą uczniowie podczas aktywnego uczestnictwa w projekcie można swobodnie odnieść do wszelkich imprez i działań masowych.Ruszamy już 19 września!!!
Powodzenia w działaniach


Koordynator szkolny:
p. Beata Szkudlarek

Opiekunowie projektu:
p. Michał Raus
p. Marcin Witczak


Informację przygotowała:
Beata Szkudlarek