Międzynarodowa wymiana międzyszkolna

Data dodania: 2016-10-02


W dniach od 22 do 26 września 2016 roku miała miejsce międzyszkolna wymiana młodzieży, której koordynatorkami są pani Ewa Tarabasz i pani Karolina Przybylska.

Trzynastu niemieckich uczniów z partnerskiej szkoły Werner-von-Siemens-Gymnasium w Bad Harzburg przybyło ze swoimi nauczycielami do Poznania, aby wziąć udział we wspólnym projekcie „Mistycyzm w naszych regionach”. Uczniowie mieszkali w rodzinach goszczących i mogli w praktyczny sposób uczestniczyć w codziennym życiu polskiej rodziny. Wspólnie z uczniami Gimnazjum nr 60 młodzież niemiecka brała udział w codziennych lekcjach i życiu szkoły. Podczas lekcji w języku niemieckim i angielskim uczniowie poznawali nasz region przez owiane tajemnicą wielkopolskie legendy i opowieści. Zajęcia odbywały się zarówno w szkole jak i na terenie miasta Poznania oraz poza jego granicami.

W czasie trwania wymiany uczniowie wspólnie uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Rogalowym, poznali tajemnice Starego Miasta i okolicznych uliczek, zwiedzili pałac w Rogalinie i poczuli moc potężnych dębów rogalińskich. Na zakończenie wymiany odbyła się prezentacja projektu połączona z degustacją wielkopolskich dań, przygotowanych wspólnie przez uczniów i ich rodziców.

Zdjęcia: p. E. Tarabasz i p. K. Przybylska
Galeria