„WIEM, JAK RATOWAĆ ŻYCIE!”

Data dodania: 2016-11-19


W projekcie, zainicjowanym przez Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania, pn. „WIEM, JAK RATOWAĆ ŻYCIE!” corocznie (od 2011 roku) bierze udział i nasze Gimnazjum! Program stanowi jednocześnie podstawę dla przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Również w tym roku szkolnym uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w czterogodzinnych zajęciach - teoretycznych w formie wykładu, pokazu i ćwiczeń praktycznych prowadzonych przez ratowników medycznych. Każdy uczeń miał możliwość podjęcia indywidualnej próby resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie, nabycia umiejętności w zakresie układania poszkodowanego w wybranych pozycjach ratowniczych, unieruchamiania złamań i zwichnięć, opatrywania ran oraz wykorzystania automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Zajęcia z pewnością są dobrym początkiem do dalszej edukacji w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

p. N. Rachel, p. P. Witczak, p. K. Błaszczak
Galeria