Nie dać się zbić z pantałyku, czyli waga argumentów!

Data dodania: 2016-12-13, Data wydarzenia: 2016-12-09


Nie dać się zbić z pantałyku, czyli waga argumentów!
Model debaty oksfordzkiej pojawił się w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Pierwsze debaty w tej formule odbywały się w ramach programu Szkoły Liderów.
Od 2013 roku w Polsce corocznie rozgrywane są Mistrzostwa Polski Debat Oksfordzkich. Zawody odbywają się w Poznaniu i charakteryzują się ujednoliconymi regułami.
W naszej szkole istnieje Klub Debaty Oksfordzkiej od 2014 r.
W czasie warsztatów, które odbyły się w naszym gimnazjum 9 grudnia 2016 r., uczniowie ćwiczyli umiejętność wyszukiwania trafnych argumentów i kontrargumentów do postawionej tezy. Pod okiem specjalisty w zakresie debatowania - pana Jana Piosika - szlifowali umiejętność wypowiadania się jasno i precyzyjnie, bez błędów językowych, starali się wzbogacać słownictwo.

organizatorzy: Iwona Kuśnierz Renata Baranowska
Galeria