Akcja Konstytucja dla Społeczności Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego

Data dodania: 2016-12-19


13 grudnia 2016 r. na terenie szkoły Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego odbyło się publiczne czytanie Konstytucji III RP. Akcja ta była elementem projektu związanego z „Polskimi tradycjami konstytucyjnymi 1791 – 1997”, gdzie na wcześniejszych zajęciach dokonano stosownego przygotowania. Celem akcji było zwrócenie uwagi społeczności szkolnej, a przede wszystkim uczniów na wartości jakie niosą prawa człowieka. Stąd idea czytania na przerwach szkolnych rozdziału II Konstytucji RP, mianowicie: „WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA”. Zbiegło się to z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, kiedy prawa obywatela zostały zupełnie podeptane, a ówczesne władze powoływały się właśnie na Konstytucję PRL (sic!).

W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim uczniom (uczestnikom projektów o polskich konstytucjach), którzy odczytywali na głos artykuły ustawy zasadniczej, rozdawali na dużych przerwach ankiety klasom trzecim oraz chłopcom, którzy zamontowali i zdemontowali nagłośnienie.

Mateusz Hurysz
Galeria