Ankieta w klasach trzecich na temat wiedzy o Konstytucji III RP

Data dodania: 2016-12-19


Wraz z akcją szkolną dotyczącą czytania na głos rozdziału II Konstyucji RP uczniowie uczęszczający na projekt o polskich tradycjach konstytucyjnych przeprowadzili ankietę na temat znajomości tego najważniejszego aktu prawnego. 

Wydano 128 ankiet. 

Wypełnio 45 kart, w tym 4 nieważne: klasa 3 a - 7, 3 b - 5, 3 c - 16, 3 d - 8 i 3 e - 5. 

 

Odpowiedzi: 

 

1. Oceń swoją znajomość Konstytucji III RP w skali 0-10  

a) 0

b) 5

c) 10 

 

3 a - 20 

3 b - 20

3 c - 155

3 d - 60

3 e -  20

 

2. Ile posiada rozdziałów Konstytucja III RP? (zaznaczyć x)

a)  5 rozdziałów                

b)  10 rozdziałów              

c)  13 rozdziałów             

 

Klasa: 3 a - 100%, 3 b - 0%, 3 c - 94%, 3 d - 100%, 3 e - 0%. 

 

3. Podaj rok uchwalenia Konstytucji III RP? (zaznaczyć x)

a) 1989

b) 1997

c) 2004

 

Klasa: 3 a - 57%, 3 b - 50%, 3 c - 69%, 3 d - 87%, 3 e - 0%. 

 

4. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela to rozdział w Konstytucji III RP:

a)  I rozdział  

b)  II rozdział

c)  III rozdział 

 

Klasa: 3 a - 57%, 3 b - 50%, 3 c - 56%, 3 d - 50%, 3 e - 20%. 

 

5.  Według Konstytucji (art. 4. 1.) w Rzeczypospolitej Polskiej władza zwierzchnia należy do:

a) Prezydenta                               

b) Sejmu 

c) Narodu

 

Klasa: 3 a - 0%, 3 b - 25%, 3 c - 50%, 3 d - 87%, 3 e - 20%.

 

Dziękuję wszystkim osobom za wzięcie udziału w ankiecie.

 

Mateusz Hurysz