Ankieta w klasach trzecich na temat wiedzy o Konstytucji III RP

Data dodania: 2016-12-19


Wraz z akcją szkolną dotyczącą czytania na głos rozdziału II Konstyucji RP uczniowie uczęszczający na projekt o polskich tradycjach konstytucyjnych przeprowadzili ankietę na temat znajomości tego najważniejszego aktu prawnego.

Wydano 128 ankiet.

Wypełnio 45 kart, w tym 4 nieważne: klasa 3 a - 7, 3 b - 5, 3 c - 16, 3 d - 8 i 3 e - 5.

Odpowiedzi:

1. Oceń swoją znajomość Konstytucji III RP w skali 0-10

a) 0

b) 5

c) 10

3 a - 20

3 b - 20

3 c - 155

3 d - 60

3 e - 20

2. Ile posiada rozdziałów Konstytucja III RP? (zaznaczyć x)

a) 5 rozdziałów

b) 10 rozdziałów

c) 13 rozdziałów

Klasa: 3 a - 100%, 3 b - 0%, 3 c - 94%, 3 d - 100%, 3 e - 0%.

3. Podaj rok uchwalenia Konstytucji III RP? (zaznaczyć x)

a) 1989

b) 1997

c) 2004

Klasa: 3 a - 57%, 3 b - 50%, 3 c - 69%, 3 d - 87%, 3 e - 0%.

4. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela to rozdział w Konstytucji III RP:

a) I rozdział

b) II rozdział

c) III rozdział

Klasa: 3 a - 57%, 3 b - 50%, 3 c - 56%, 3 d - 50%, 3 e - 20%.

5. Według Konstytucji (art. 4. 1.) w Rzeczypospolitej Polskiej władza zwierzchnia należy do:

a) Prezydenta

b) Sejmu

c) Narodu

Klasa: 3 a - 0%, 3 b - 25%, 3 c - 50%, 3 d - 87%, 3 e - 20%.

Dziękuję wszystkim osobom za wzięcie udziału w ankiecie.

Mateusz Hurysz