Zakończenie projektu – Polskie tradycje konstytucyjne 1791 - 1997

Data dodania: 2016-12-20


Od października do grudnia 2016 r. trwał w Gimnazjum nr 60 im. Cyryla Ratajskiego projekt edukacyjny poświęcony polskim konstytucjom. Na projekt zapisało się 15 osób, główne z klas trzecich oraz 3 osoby z klas drugim. Celem projektu był przegląd polskich konstytucji, począwszy od Konstytucji 3 Maja, skończywszy na obecnie obowiązujące w III Rzeczpospolitej. Taki szeroki wachlarz mógł dać każdemu uczestnikowi projektu oparcie w zrozumieniu skomplikowanej historii ustroju Polski, a więc ważnemu wycinkowi historii Polski. Nie bez znaczenia jest fakt, że na tym polu Polacy byli pionierscy w skali światowej – mowa o Konstytucji z 1791 r. Z drugiej strony uczniowie dowiedzieli się o konstytucjach z lat 1921 i 1935, przez ich pryzmat mogli bardziej zrozumieć okres dwudziestolecia międzywojennego. Nie obca jest im też znajomość konstytucji PRL-owskiej z 1952 r. Wszystkie jednak drogi prowadziły do Konstytucji z roku 1997. Uczestnicy projektu poznali genezę jej powstania, budowę, zapisy i wpływ nie tylko na mechanizmy dziejące się w obecnej Polsce, lecz na życie codzienne każdego z nas. Efektem skończone projektu był wieczór z Konstytucją, udział w odczytywaniu na głos na forum szkoły zapisów II rozdziału Konstytucji RP, poszerzenie wiedzy na temat ustroju Polski (dawniej i dziś), poznanie dziejów ojczystych, docenienia wartości Konstytucji i sięgania do niej jako dokumentu najwyższej wagi, na którą trzeba się powoływać w różnych sytuacjach życiowych. Na podsumowanie projektu grupa wykonała plakat przedstawiający konstytucje Polski w datach oraz wybrała ich zdaniem najważniejsze elementy preambuł konstytucji polskich. Na zaliczenie należało pokazać na sobie w sposób chronologiczny konstytucje polskie od 1791 do 1997. Wokół projektu przeprowadzono ankietę szkolną na temat obecnej konstytucji oraz dokonano ankietę podsumowującą oceniającą zajęcia i prowadzącego z punktu widzenia uczniów. Poza tym wiedza zdobyta zaprocentuje na egzaminie gimnazjalnym z części humanistycznych, na wszelakich projektach, a materiały pozyskane przydadzą się jeszcze w szkole średniej. Kto wie, może któryś z uczestników w przyszłości wybierze drogę prawnika (konstytucjonalisty). Tymczasem od teraz każdy z uczestników zasłużył na miano „szkolnego eksperta konstytucyjnego”.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom za ich uczestnictwo i regularne przychodzenia na te dodatkowe zajęcia.

Mateusz Hurysz
Galeria